Home Gallery Kamea Orlena - Galeria

Galeria - Kamea

Description

18.05.2008 roku nasza bassecia rodzina powi?kszy?a si? - Kami vel Fufla wyda?a na ?wiat 7 prze?licznych

Fufl?tek, zostaj?c tym samym za?o?ycielk? dynastii "Galopuj?ca Fufla".